Kościół Zielonoswiątkowy w Jaworznie - zbór BETEL

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

25 lat Zboru Zielonoświątkowego w Jaworznie

Początek Zboru „Betel” KZ przypada na rok 1983, kiedy to mała grupa ok. 10 osób należąca do Zboru „Betania” w Katowicach zaczęła zgromadzać się w mieszkaniach w Jaworznie.  Żywe świadectwa w miejscu zamieszkania i pracy spowodowały najpierw zainteresowanie nowych osób a potem ich nawrócenie.


W 1984 roku zarejestrowana została placówka Zboru „Betania” w Jaworznie.

W listopadzie 1985 roku Zbór „Betania” zakupił dla społeczności w Jaworznie pół budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 11, który stał się miejscem regularnych  spotkań w tygodniu.

Przez kilka kolejnych lat grupa systematycznie rosła i stała się zalążkiem Zboru, który oficjalnie został powołany przez kierownictwo Kościoła Zielonoświątkowego 10.10.1990 roku.

 

W grudniu 1993 roku Zbór „Betel” dokupił drugą część budynku i z całości przygotował dużą salę na 150 miejsc. Budynek miał salki katechetyczne , baptysterium oraz skromne zaplecze socjalne.

Pierwszy chrzest wiary we własnym obiekcie odbył się 30.10.1994 roku i ochrzczone zostały wówczas 3 osoby. Przez cały ten czas przydając do Zboru nowych członków dawano możliwości utworzenia różnych służb.

Od początku prowadzona jest w naszym zborze praca z dziećmi poprzez szkółki niedzielne a od kilku lat również sobotnie Kluby „Dobrej Nowiny” dla dzieci spoza Zboru.

Od 1994 roku funkcjonuje klub dla osób uzależnionych.

Zbór przeprowadził wiele ewangelizacji docierając do prawie wszystkich dzielnic naszego miasta. Pracę ewangelizacyjną prowadziliśmy we własnej kaplicy, miejscach publicznych oraz poprzez kontakty indywidualne.

Od kilkunastu lat prowadzimy również pracę charytatywną na terenie miasta niosąc pomoc pojedynczym osobom w potrzebie oraz ośrodkom społecznym. Udzielaliśmy pomocy materialnej dla szpitala, Domu Dziecka, noclegowni, szkół.

Wszystkie te działania sprawiły, iż mimo niedługiej historii w naszym mieście Zbór jest znany jako jednostka duchowo i społecznie pożyteczna.

Dzięki nowym możliwościom w 2010 roku oddaliśmy do użytku nową kaplicę i to poszerzyło naszą działalność w mieście. W tym roku w październiku Zbór będzie obchodził 25-lecie swego istnienia.  Patrząc na ten okres działalności jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego łaskę i błogosławieństwo. I możemy powiedzieć tak jak powiedział kiedyś prorok Samuel: „Aż dotąd pomagał nam Pan”.