Kościół Zielonoswiątkowy w Jaworznie - zbór BETEL

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chrzest wiary - 3 grudnia 2017 r.

W pierwszą niedzielę grudnia podczas nabożeństwa, które rozpocznie się o godz. 10.00 będzie miała miejsce uroczystość chrztu wiary. To święto Kościoła, dzień radości i dziękczynienia za osoby, które rozpoczynają życie z Chrystusem.

W Kościele Zielonoświątkowym chrzest dokonywany jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, osobom, które złożyły świadectwo swojego nawrócenia oraz w pełni świadomie i dobrowolnie podjęły decyzję o powierzeniu swojego życia Bogu. Chrzest przeprowadza Pastor zboru poprzez zanurzenie wiernego w wodzie. Ten sposób sprawowania tego biblijnego nakazu znajduje swoje uzasadnienie w greckiej nazwie chrztu używanej przez apostołów (czasownik baptizo w Nowym Testamencie oznacza pełne zanurzenie). Białe szaty w które ubrani są katechumeni są symbolem oczyszczenia z grzechów i usprawiedliwienia. Chrzest sam w sobie nie jest środkiem przebaczenia grzechów czy też usprawiedliwienia ale zapewnienia o tym, jest znakiem i pieczęcią odrodzenia oraz związania się z Chrystusem. Chrzest można porównać, do pierścionka zaręczynowego na palcu wybranki. Nie sprawi on, że między dwojgiem ludzi narodzi się duchowe uczucie, jest on jej widocznym znakiem i świadectwem.

Zwyczajem Kościoła jest, iż nowo ochrzczeni po raz pierwszy uczestniczą w Wieczerzy Pańskiej, następnie są uroczyście witani jako członkowie Bożej rodziny i otrzymują pamiątkowe egzemplarze Biblii.