Kościół Zielonoswiątkowy w Jaworznie - zbór BETEL

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Służba potrzebującym

(wydawanie odzieży dla potrzebujących z Jaworzna i okolic - wtorek i czwartek)

 

W naszym Zborze istnieje służba, która zajmuje się wydawaniem odzieży dla osób potrzebujących. Służbę tą prowadzi siostra Ewa Butowicz.Odzież wydawana jest za darmo. Służba zbiera również datki, które przeznaczane są na pokrycie kosztów transportu, oraz utrzymanie "adoptowanego"przez  Zbór chłopczyka z Kenii.

Klub „Arka” w Jaworznie ul. Leśna 11

(czynny jest w każdy wtorek, oprócz dni świątecznych, w godz. 17: 30 - 19:30)

 

Oto nasza historia.

Klub nasz rozpoczął działalność w sierpniu 1994 roku pod kierownictwem brata Wiesława Wiechcia i jego żony Krystyny. Ludziom, którzy przychodzili na spotkania opowiadali swoją historię, jak Bóg uwalnia z nałogu pijaństwa, jacy są teraz szczęśliwi i mówili, jak można zostać zbawionym.

Te świadectwa wzbudzały nadzieję w tych ludziach i po pewnym czasie jedni drugim przekazywali tę dobrą nowinę, że Jezus może uwolnić, nawet tych, którym nie pomogły różne ośrodki i terapie. Zaczęli przyprowadzać swoich kolegów, czy krewnych, aby i oni posłuchali jak Pan Jezus zmienia ludzkie życie. I tak jest do dzisiaj, każdy kto przychodzi po raz pierwszy słyszy jakieś świadectwo o tym jak może być uzdrowiony i zbawiony.

Tych dwoje ludzi miało wsparcie ze strony Pastora Jana Skawiniaka oraz niektórych członków Zboru. Ludzie uzależnieni przeżywali nowe narodzenie, przyjmowali chrzest lub też przyłączali się do zborów chrześcijańskich.

Z wielka radością spotykamy wielokrotnie na ulicach osoby, które kiedyś przyszły do naszego klubu w opłakanym stanie, a dzisiaj mają pracę, rodzinę, są członkami kościołów chrześcijańskich w różnych miastach, pojednali się ze swoimi rodzinami. Ten proces oczywiście trwał przez kilka lat, a my byliśmy pierwszym ogniwem łańcucha pomocy, ogłaszaliśmy, że prawdziwą wolność daje Jezus Chrystus. Oczywiście potem musi nastąpić proces odbudowania tego, co legło w gruzach, odzyskanie tego, co ukradł szatan i potrzeba czasu i wsparcia wielu ludzi, aby te zrujnowane życie poskładać.

To nie koniec historii o naszym klubie, ponieważ przychodzą do nas nowe, potrzebujące ratunku osoby, wpierają nas inne osoby wierzące – Franciszek Komperda, Kazimierz  Matusik i Tadeusz Jamróz, mają wiele miłości w sercu i pokorę, aby usługiwać tym, którzy są zniewoleni nałogami i odrzuceni przez rodzinę.

„Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” Ew. Jana R.15

To wspaniała obietnica, która mówi, że Jezus wyposaży nas we wszystko, co konieczne, aby ratować tych, którzy giną. Zachęcamy braci i siostry z naszego Zboru, aby poświęcili trochę czasu i przyprowadzali do naszego Klubu, krewnych, znajomych lub napotkanych ludzi, uzależnionych od nałogów, nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków, hazardu i innych.

Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział, że tylko w Jego mocy jest prawdziwe uwolnienie.

W sierpniu 2014 r. minie 20-ty rok działalności naszego chrześcijańskiego klubu „Arka” dla uzależnionych od nałogów oraz członków rodzin osób uzależnionych. Po pewnym okresie przerwy wznowiliśmy dnia 21 kwietnia 2009 roku działalność klubu. W spotkaniach uczestniczy średnio około 8 osób, a czasami i kilkanaście.

Bardzo często w naszych spotkaniach uczestniczy główny inicjator wznowienia działalności klubu, pastor Jan Skawiniak służąc nam swoją wiedzą biblijną, potrzebną w codziennym chrześcijański życiu, którą nam w bardzo przystępny sposób przekazuje.

Celem naszych spotkań jest zachęcanie uzależnionych do całkowitej zmiany życia, możliwej przez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi, który oczyszcza z grzechu i uwalnia od nałogów. Że jest to możliwe, obiecał sam Pan Jezus, a potwierdzili, składając świadectwa o miłości i mocy Bożej po zaproszeniu Pana Jezusa do swojego życia, prowadzący spotkania Janusz Ryder z żoną Małgosią, Leszek Butowicz z żoną Ewą oraz zaproszeni goście: Maciek i Basia Dudowie z Bielska-Białej, Adam Guja z żoną Lucyną i Jurek Żmuda z żoną Wiesią z Jaworzna i wiele innych nawróconych osób. Wszyscy oni narodzili się na nowo i od wielu lat są całkowicie wolni od nałogów starając się żyć według zasad Pisma Świętego.

W czasie naszych spotkań uczymy się przede wszystkim jak żyć uczciwie, umieć przebaczać, opierać się pokusom, modlimy się o rozwiązanie problemów bieżących jak i spowodowanymi poprzednim życiem.

Prosimy członków Zboru, każdego, kto ma w rodzinie czy zna osoby uzależnione od nałogów, aby zaprosił go do nas, najlepiej sam go przyprowadził. Zapraszamy członków Zboru również do składania świadectw swojego nawrócenia na naszych spotkaniach. Mamy również kontakt z chrześcijańskimi ośrodkami odwykowymi i możemy umieścić tam kogoś, kto będzie takiego leczenia potrzebował.

Małgosia, Ewa, Leszek i Janusz

 

Pomocna dłoń - służba charytatywna

Służba charytatywna rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Jej celem jest niesienie pomocy mieszkańcom Jaworzna w formie paczek żywnościowych, które wydawane są dwa razy w miesiącu, a także artykułów chemii gospodarczej, doraźnie mebli i sprzętu AGD itp. w zależności od zgłoszonych potrzeb i naszych możliwości.
Przewodnią ideą jest niesienie pomocy duchowej, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który nie tylko zbawia, ale również ma moc zmienić życie tych, którzy z różnych powodów skomplikowali swoją sytuację rodzinną i finansową, a nie potrafią samodzielnie zmienić swojego położenia.

Pracownia plastyczna - GALERIA

Pracownia plastyczna powstała w odpowiedzi na zainteresowania i potrzeby członków klubu "50+", który zaistniał w naszym kościele w 2013 roku. Skupia on nie tylko członków naszej społeczności, ale również osoby spoza naszego zboru. Spotkania odbywają się jeden lub kilka razy w tygodniu, w zależności od chęci poszczególnych osób oraz potrzeb pracowni. Na zajęciach wykonywane są różnorodne prace plastyczne od prostego malowania do bardziej skomplikowanego decoupage i dostosowane są do umiejętności każdego z uczestników. Czas spędzony na zajęciach wypełniony jest nie tylko pracą ale i rozmowami przy herbacie, w miłej atmosferze śmiechu i zabawy. Nie potrzeba talentu plastycznego, aby wyjść z domu, odwiedzić pracownię i mile spędzić czas.

 

Proton - służba wśród młodzieży

Proton to spotkania dla młodzieży, które odwzorowują się niezwykłym s tylem. Pragniemy zanieść Chrystusa młodym ludziom, wykorzystując przy tym nowoczesne sposoby ewangelizacji. Każdy, kto przyjdzie na Proton, poczuje się kochany już od samego wejścia, aż po opuszczenie kościoła. Nauczanie przystosowane jest tutaj pod codzienne problemy, z jakimi zmaga się młodzież w życiu, a także wskazujemy rozwiązania oparte na wartościach biblijnych. Duży nacisk kładziony jest także na budowanie relacji, dlatego po oficjalnej części spotkań jest czas na gry planszowe, kawiarenkę, tenis stołowy czy bilard. Wyjątkowe spotkania Proton zmieniają serca młodych ludzi, Proton to coś więcej niż spotkania znajomych

.

Proton to spotkania ludzi młodych. Wierzymy że każda młoda osoba potrzebuje Chrystusa, żeby był w centrum jej życia podobnie jak w centrum atomu znajduje się proton, w przeciwnym wypadku, nasze życie mija się z celem. Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 18:30. Na naszych spotkaniach staramy się stworzyć atmosferę w której każdy młody człowiek czuje się kochany i akceptowany, naszym celem jest pokazywanie ludziom Chrystusa takim jakim był, pełnego miłości do innych. Staramy się wychodzić na przeciw temu z czym zmaga się młodzież na co dzień, brakiem akceptacji, odrzuceniem, niskim poczuciem własnej wartości. Chcemy żeby młodzież znalazła odpowiedź na swoje problemy, dlatego ważną częścią naszych spotkań jest nauczanie, na którym staramy się przedstawiać młodzieży to, w jaki sposób myśli o nich Bóg.

Nieodzowną częścią Protona jest r ównież czas budowania przyjaźni wśród młodzieży. Na naszych spotkaniach młodzież może również spędzić czas na zabawie czy grach. Nasze spotkania są więc atrakcyjne dla każdego, zarówno dla osób które w kościele są od dziecka, jak i dla tych, którzy przychodzą do niego po raz pierwszy.

Służba kobiet

Kobiety w społeczności Zboru „Betel” stanowią większą część, działają w prawie każdej agendzie Zboru.
Do czerwca 2013 roku odbywały się regularne (raz w miesiącu) spotkania dla kobiet. Poruszano na nich tematy związane z życiem w rodzinie, rodzinnymi relacjami z mężem i dziećmi, a także relacje w pracy i w kościele. Dzieliłyśmy się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Był to również czas uwielbienia Boga śpiewem i modlitwą. Szczególnie modlitwą wstawienniczą o samych siebie, naszych mężów, dzieci, o naszych bliskich z kościoła i spoza społeczności zborowej.
Kobiety w Zborze są otwarte, wrażliwe, chętnie biorą udział w każdej pracy związane z działalnością naszego kościoła w mieście. Są aktywne w grupie uwielbiającej, w służbie charytatywnej, w pracy z dziećmi, prowadzą kościelną kawiarenkę, wykonują prace plastyczne, które są wystawiane na sprzedaż lub rozdawane w formie podarunków ludziom przebywającym samotnie w domach, szpitalach, prosząc o wsparcie w różnych życiowych problemach jakie niesie codzienne życie kobiet w tych trudnych czasach.
Kobiety w naszej społeczności są również otwarte na ludzi spoza kościoła, chętnie pomagają osobom szukającym pomocy, aby zaprosić je do Jezusa Chrystusa.

Służba modlitwy

Od roku w Zborze „Betel” w Jaworznie działa służba modlitewna.
Wierzymy, że modlitwa ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Przewodnim mottem naszej służby są słowa Pana Jezusa Chrystusa zawarte w ewangelii Mateusza 18, 19;20 „Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są  dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”.
W marcu 2013 r. zawiązała się grupa kilku osób sióstr i braci (dziś liczy kilkanaście osób), aby każdego dnia przynosić przed oblicze Boga sprawy, które są prośbami czy też pragnieniami członków Zboru, sympatyków, jak też innych osób potrzebujących pomocy. Ponad wszystko w sercach grupy jest uwielbienie, dziękczynienie i oddawanie chwały naszemu Ojcu.
Służba modlitwy polega na codziennym wołaniu do Boga. Ze względu na różne okoliczności nie możemy codziennie spotykać się razem, dlatego część grupy prowadzi modlitwę w swoich domach o godz. 7.00 rano, druga część o godz. 21.00. Raz w tygodniu, w piątek, o godz. 9.00 spotykamy się na modlitwie w Zborze.
W modlitwach staczamy bój wiary m.in. o powołania do służby w kościele, o ewangelizacje, o prześladowanych chrześcijan, o uzdrawianie chorych i uwalnianie ludzi z uzależnień.
Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka 11; 24, że wszystko o cokolwiek będziemy modlili i prosili o to, jeżeli będziemy wierzyć, że otrzymamy, spełni się. Dociera do nas wiele świadectw potwierdzających te słowa. Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy, dlatego trwamy w modlitwach i prośbach, nie poddajemy się.
Jeżeli ktoś ma ochotę przyłączyć się do naszej grupy, prosimy o zgłoszenie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Służba wśród dzieci

Dzieci w kościele objęte są systematyczną katechezą, w poszczególnych grupach, odpowiednich do wieku (grupa przedszkolna, grupa obejmująca dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum, oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych). Na katechezach, w ramach swoich zajęć, dzieci przygotowują dla zboru różne okolicznościowe usługi  np. świąteczne, Gwiazdkowej Niespodzianki, z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, zakończenia roku szkolnego. Jednocześnie dzieci z młodszych grup wyjeżdżają na wycieczki pod opieką doświadczonych opiekunów.

Od początku 2013 r. rozpoczęliśmy systematyczną pracę z dziećmi, które uczestniczyły w Gwiazdkowej Niespodziance oraz dziećmi z ubogich rodzin z naszego miasta. Organizowaliśmy także dla nich zimowiska i półkolonie. Odbywały się na nich spotkania prowadzone przez American Camp oraz pracowników CEF-u prowadzących Kluby 5 Dni w dwóch punktach, na terenie naszego miasta. Po wakacjach podjęliśmy się wspólnie z pracownikami CEF-u kontynuacji Klubu Dobrej Nowiny.

Obecnie zajęcia w klubach odbywają się co dwa tygodnie, w soboty o godzinie 12.00. Planujemy również wspólne wyjazdy, organizację Dnia Dziecka a także wyjazdy na letnie obozy. Czeka nas więc intensywny czas. Wszystko to jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu nie tylko pracowników CEF-u ale również rzeszy wolontariuszy pracujących w zborze, prowadzących punkt informacyjno-rejestracyjny, pomagających przy zajęciach z dziećmi, rodziców którzy przyprowadzają swoje dzieci i osób dbających o utrzymanie porządku i czystości.

Dziękujemy Bogu za każdą osobę zaangażowaną w dzieło pracy wśród dzieci.