Kościół Zielonoswiątkowy w Jaworznie - zbór BETEL

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
O nas
Kościół Zielonoświątkowy w Polsce
Historia zboru w Jaworznie
Wszystkie strony

20 lat zboru Betel w Jaworznie

Początek Zboru „Betel” przypada na rok 1983, kiedy to grupa ok. 10 osób należąca do Zboru „Betania” w Katowicach zaczęła zgromadzać się w prywatnych domach w Jaworznie. Żywe świadectwa w miejscu zamieszkania i pracy spowodowały najpierw zainteresowanie, a potem nawrócenie kolejnych osób. W 1984 r. zbór w Jaworznie został zarejestrowany, a rok później zakupił dla społeczności pół budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 11, który stał się miejscem regularnych spotkań w tygodniu. Przez kilka kolejnych lat grupa systematycznie rosła. Oficjalnie zbór został powołany przez kierownictwo Kościoła Zielonoświątkowego 10 października 1990 r. Liczył wówczas 42 osoby. Obowiązki Pastora powierzono br. Janowi Skawiniakowi, a skład Rady Starszych tworzyli bracia: Józef Baczyński, Henryk Wiecheć, Marek Sobotka, Wiesław Gościej.

W grudniu 1993 r. Zbór „Betel” w Jaworznie dokupił część budynku i z całości metodą gospodarczą przygotował dużą salę na 150 miejsc z baptysterium, salkami katechetycznymi oraz skromnym zapleczem socjalnym. Pierwszy chrzest wiary we własnym obiekcie odbył się 30.10.1994 r.

Działalność zboru

Przez cały czas Pan Bóg błogosławił pracę zboru przydając nowych członków i dając możliwość utworzenia różnych służb. Między innymi rozpoczęta wówczas pod kierownictwem s. Czesławy Chruścińskiej praca z dziećmi jest kontynuowana do dziś przez s. Bożenę Skawiniak. Od początku prowadzona jest również systematyczna praca z młodzieżą. Pierwszym liderem był brat Wiesław Gościej. W roku 1995 r. pod kierownictwem br. Krystyny i Wiesława Wiecheć rozpoczął pracę wśród osób uzależnionych Klub ”Arka”, który wciąż przyczynia się do uwolnienia z nałogów wielu osób. Przez cały czas zbór prowadzi pracę ewangelizacyjną we własnej kaplicy, miejscach publicznych i poprzez kontakty indywidualne. Od kilkunastu lat prowadzimy również pracę charytatywną na terenie miasta niosąc pomoc pojedynczym osobom w potrzebie i ośrodkom społecznym.

Wszystkie te działalności sprawiają, że zbór pomimo niedługiej historii jest znany w mieście jako jednostka duchowo i społecznie pożyteczna. Świadczy o tym choćby fakt, że Zbór „Betel” przyczynił się do powstania dwóch nowych zborów w terenie – w Mysłowicach – 2003 r. i w Chrzanowie.

  Uroczyste Nabożeństwo w nowej Kaplicy

Współpraca z Norwegią

W 2004 r. pastor zboru Jan Skawiniak otrzymał od norweskiego zaprzyjaźnionego ewangelisty Halvarda Hassleya propozycję współpracy na rzecz pomocy biednym i kościołowi. Działalność polega na organizowaniu grup osób do pracy w przetwórczym zakładzie rybnym w Alesund w Norwegi. Dzięki tym wyjazdom pomoc w Polsce otrzymało ponad 1000 osób i powstał nowy budynek kościoła. Bogu niech będą dzięki za tę możliwość i za otwarte do współpracy z nami serca Anity i Andersa Petersen. Osobami pierwszego kontaktu są Turid Haugen (Dyrektor personalny) i jej asystent Siw Brudevol.

Rada Starszych

Od stycznia 2009 r. Rada Starszych pracuje w składzie:

1. Jan Skawiniak

2. Jerzy Baczyński

3. Jan Barniak

4. Jacek Miga

5. Zdzisław Mieszczak

6. Samuel Karczewicz.